Back to Top

Onderwijs

 

OnderwijsIn 2014 ben ik afgestudeerd als Leerkracht Basisonderwijs aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Sindsdien ben ik direct aan de slag gegaan als leerkracht basisonderwijs.

Tijdens mijn Pabo-opleiding heb ik deelgenomen aan de drietalige pabostroom, die Stenden Hogeschool Leeuwarden in 2010 samen met de NHL Hogeschool heeft opgestart. Hierdoor heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied van meertalig onderwijs: van extra taalcolleges tot het ontwikkelen van meertalig beleid en materiaal.

Met het succesvol afsluiten van de leergang bewegingsonderwijs beschik ik over een gymbevoegdheid.

 

Naast mijn functie als leerkracht ben ik actief geweest als ICT-coördinator op diverse basisscholen.
De taken en functies om het lesgeven heen smaakten naar meer, zo volgde de functie als Locatiecoördinator en ook de functie Onderwijsteamcoördinator innovatie, ICT en projecten. In die hoedanigheid ben ik betrokken geweest bij een tal van innovatieve onderwijsprojecten.
 
In 2020 ben ik uitgeroepen tot Duurzame Docent Primair Onderwijs.

 

Een impressie van mijn werkzaamheden binnen het onderwijs is te vinden in het Portfolio.