Back to Top

Website content Gearhing OT7


Websitecontent Scholen OT7Website content voor de scholen van Gearhing OT7

Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs in Friesland.
De 29 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.
Onderwijsteam 7 bestaat uit de volgende 5 scholen: De Stjelp – Baard, De Romte – Itens, De Reinbôge – Kubaard, De Opslach – Wommels en it Bynt – Winsum.

Nadat in 2014 alle scholen binnen Gearhing een nieuwe responsive website hadden gekregen, ontbrak het in onderwijsteam 7 nog aan een juiste invulling om alle eigentijdse mogelijkheden te benutten.

 

In 2015 is er in samenwerking met directie een onderwijsteambrede websitestructuur ontwikkeld die is doorgevoerd op alle 5 scholen van het onderwijsteam. Foto’s spelen hierbij een belangrijke rol, wat binnen het stichtingbrede websiteontwerp een goede mogelijkheid is om onderscheidend te zijn en de website schoolspecifiek te maken.

 

Voor de Gearhing OT7 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het ontwikkelen van een onderwijsteambrede websitestructuur m.b.t. de inhoud (content);

Het doorvoeren van de indeling en content op de websites van de 5 scholen van onderwijsteam 7.

 

De websites van de scholen zijn te bezoeken via:

www.deromte.nl

www.destjelp.nl

www.obsdeopslach.nl

www.obsitbynt.nl

www.reinbogekubaard.nl sluiting per juli 2016