Back to Top

Schoolgids Gearhing OT7

 

Schoolgids Gearhing Onderwijsteam 7Schoolgids voor Gearhing Onderwijsteam 7

Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs in Friesland.
De 29 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.
Onderwijsteam 7 bestaat uit de volgende 5 scholen: De Stjelp – Baard, De Romte – Itens, De Reinbôge – Kubaard, De Opslach – Wommels en it Bynt – Winsum.

 

Sinds schooljaar 2014-2015 hebben de scholen binnen Gearhing niet allemaal een eigen schoolgids. De informatie van/over scholen is per onderwijsteam gebundeld in één schoolgids, samen met de informatie van het onderwijsteam en stichting.

Voor het onderwijsteam is een schoolgids ontworpen waarbij naast de overkoepelende visie van het onderwijsteam ruimte is voor de schoolidentiteit van elke school. Hiervoor zijn de schoolspecifieke kleuren toegepast die eerder aan de scholen zijn toegewezen bij het nieuwsbrief-ontwerp. Deze kleurencombinaties zijn in de hele gids terug te vinden. Dit alles met een Greide-griene omslag, de kleur van het onderwijsteam, met daarop in een oogopslag de contactgegevens van alle 5 scholen.

 

Voor de Gearhing Onderwijsteam 7 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het ontwikkelen van een ontwerp voor de schoolgids;

Het aanpassen en nalopen van de inhoud conform de nieuwe opmaak.