Back to Top

Onderwijs

 

OnderwijsIn 2014 ben ik afgestudeerd als Leerkracht Basisonderwijs aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Sindsdien ben ik actief als invalleerkracht op diverse basisscholen in Friesland.

Tijdens mijn Pabo-opleiding heb ik deelgenomen aan de drietalige pabostroom, die Stenden Hogeschool Leeuwarden in 2010 samen met de NHL Hogeschool heeft opgestart. Hierdoor heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied van meertalig onderwijs: van extra taalcolleges tot het ontwikkelen van meertalig beleid en materiaal.

Tevens heb ik de leergang bewegingsonderwijs succesvol afgesloten waardoor ik beschik over een gymbevoegdheid.

 

Naast mijn functie als leerkracht ben ik actief als ICT-coördinator op diverse basisscholen.

 

 

Een impressie van mijn werkzaamheden binnen het onderwijs is te vinden in het Portfolio.