Back to Top

Nieuwsbrieven scholen Gearhing OT7

 

Nieuwsbrieven scholen Gearhing Onderwijsteam 7Nieuwsbrieven voor de scholen van Gearhing Onderwijsteam 7

Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs in Friesland.
De 29 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.
Onderwijsteam 7 bestaat uit de volgende 5 scholen: De Stjelp – Baard, De Romte – Itens, De Reinbôge – Kubaard, De Opslach – Wommels en it Bynt – Winsum.

 

Voor de 5 scholen is een nieuwsbrief ontworpen in dezelfde stijl als de schoolwebsite.
De indeling van de nieuwsbrief is voor alle 5 scholen hetzelfde, de kleuren zijn voor elke school aangepast aan het logo. Elke school heeft nu haar eigen hoofdkleur om zich te kunnen onderscheiden.
Er is gekozen voor een overzichtelijk ontwerp, waarbij op de voorzijde ruimte is voor een voorwoord, de agenda en kort nieuws. Op de achterzijde is ruimte voor uitgebreide nieuwsberichten.
In de tekstvakken met gestreepte belijning kunnen korte mededelingen worden uitgelicht. Onderaan de nieuwsbrief zijn in de voetnoot de contactgegevens van de school helder weergegeven, met directe weblinks naar de website en social media.
De nieuwsbrief is digitaal aangeleverd en is door de locatiecoördinator eenvoudig aan te passen en te exporteren naar een pdf-bestand voor de ouders.

 

Voor de 5 scholen van Gearhing Onderwijsteam 7 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 Het toewijzen van een schoolonderscheidende kleur n.a.v. het huidige logo;

Het ontwerpen van een format voor externe nieuwsbrieven;

Het ontwerpen van een format voor externe uitnodigingen.