Back to Top

Nazorgpas BFVW


Portfolio-NazorgpasNazorgpas voor de BFVW

De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) is een Friese vereniging voor vogelstudie en -bescherming. De vereniging is in 1947 opgericht en telt 25.000 leden, verdeeld over ruim 100 vogelwachten.

De organisatie beschermt jaarlijks vele nesten en brengt deze in kaart volgens een uniek beschermingssysteem. Binnen dit systeem is een zogenaamde eierzoekerspas en/of een nazorgpas verplicht.

 

In 2014 is een nieuwe pas ontwikkeld, geheel in de huisstijl van de BFVW. De pas heeft een behendiger formaat gekregen, tevens zijn de bepalingen bij het beschermingssysteem beter leesbaar. Daarnaast zijn er enkele watermerken toegevoegd om fraude te voorkomen. Doordat de pas digitaal is aangeleverd kunnen de gebruikersgegevens via het registratiesysteem hier automatisch aan worden toegevoegd, zodat er op efficiënte wijze een persoonlijke pas wordt aangemaakt.

 

Voor de BFVW zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 Het ontwerpen en realiseren van de eierzoekers- en nazorgpas;

 Het digitaal aanleveren van de pas in diverse versies.