Back to Top

Leerkracht Basisonderwijs

 

Onderwijs lokaalNa mijn afstuderen in 2014 als Leerkracht Basisonderwijs aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden ben ik direct gestart als leerkracht basisonderwijs. Eerst als invalleerkracht voor zowel tijdelijke en langdurige inval op diverse basisscholen in Friesland. Een waardevolle periode waarin ik veel ervaring heb opgedaan op diverse scholen en in diverse groepen. Tot op heden heb ik een vaste aanstelling bij Stichting Gearhing.

De afgelopen jaren actief in groep 3 t/m 8, momenteel in de bovenbouwgroepen.

Naast mijn functie als leerkracht, ben ik ook actief in diverse andere functies waaronder als ICT-coördinator, Locatiecoördinator en Coördinator Onderwijsteam innovatie, ICT en projecten.


Bezoek voor een actueel en volledig overzicht mijn LinkedIn-pagina.