Back to Top

Leerkracht Basisonderwijs

 

Onderwijs lokaalNa mijn afstuderen in 2014 als Leerkracht Basisonderwijs aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden ben ik direct gestart als leerkracht basisonderwijs. Eerst als invalleerkracht voor zowel tijdelijke en langdurige inval op diverse basisscholen in Friesland. Een waardevolle periode waarin ik veel ervaring heb opgedaan op diverse scholen en in diverse groepen. Sinds maart 2017 heb ik een vaste aanstelling bij Stichting Gearhing.

 

Basisschool de Opslach, Wommels
Leerkracht in o.a. groep 3, groep 3/4/5 en groep 5/6 (2015-heden)

 

Basisschool it Bynt, Winsum frl
Leerkracht in o.a. groep 3/4, 7/8 en vakleerkracht Frysk groep 3 t/m 8 (2014-heden)

 

Diverse basisscholen in Friesland

Invalleerkracht groep 3 t/m 8, gedurende schooljaar 2014/2015 en 2015/2016

 

Basisschool de Romte, Itens
LIO (eindstage) groep 4/5/6/7 gedurende halfjaar 2013/2014

 

Naast mijn functie als leerkracht, ben ik ook actief in diverse andere functies waaronder als ICT-coördinator, Locatiecoördinator en Coördinator Onderwijsteam innovatie, ICT en projecten.

 

Bezoek voor een actueel en volledig overzicht mijn LinkedIn-pagina.