Back to Top

Leerkracht Basisonderwijs

 

Onderwijs lokaalNa mijn afstuderen in 2014 als Leerkracht Basisonderwijs aan Stenden Hogeschool te Leeuwarden ben ik begonnen als invalleerkracht voor tijdelijke en langdurige inval op diverse basisscholen in Friesland. Sinds maart 2017 heb ik voor een aantal dagen een vaste aanstelling bij Stichting Gearhing, daarnaast ben ik nog actief als payroller op diverse basisscholen.

 

Basisschool it Bynt, Winsum frl
Leerkracht groep 3/4, vanaf januari tot heden

 

Basisschool de Opslach, Wommels
Leerkracht groep 3/4/5, vanaf eind oktober gedurende schooljaar 2016/2017

 

Basisschool it Bynt, Winsum frl
Leerkracht groep 7/8, gedurende halfjaar zwangerschapsverlof 2016/2017

 

Basisschool it Bynt, Winsum frl
Leerkracht groep 3/4 en vakleerkracht Frysk groep 3/4, 5/6, 7 en 8, gedurende schooljaar 2015/2016

 

Basisschool de Opslach, Wommels
Leerkracht groep 4/5/6, gedurende schooljaar 2015/2016

 

Diverse basisscholen in Friesland

Invalleerkracht groep 3 t/m 8, gedurende schooljaar 2014/2015 en 2015/2016

 

Basisschool it Bynt, Winsum frl
Leerkracht groep 3/4, gedurende schooljaar 2014/2015

 

Basisschool de Romte, Itens
LIO (eindstage) groep 4/5/6/7 gedurende halfjaar 2013/2014

 

 

Bezoek voor een actueel en volledig overzicht mijn LinkedIn-pagina.