Back to Top

Enquête onderzoek Nazorg-app

 

Enquete onderzoek BFVW appEnquête-onderzoek Nazorg-app van de BFVW

De nazorg-app van de BFVW is geïntroduceerd als middel om registraties in het kievitregistratiesysteem in te brengen via de smartphone.
Vanuit reacties van de app-gebruikers is gebleken dat het gebruik soms problemen opleverde. De commissie Nazorg BFVW wil de problemen in kaart brengen om zo de app te kunnen verbeteren.

 

In samenwerking met de nazorgcommissie is de enquête vastgesteld en digitaal verstuurd naar ruim 250 gebruikers van de app. De enquêteresultaten zijn verwerkt in een rapportage voor de nazorgcommissie en het hoofdbestuur van de BFVW.

 

Voor de commissie Nazorg BFVW zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het ontwikkelen van zowel een digitale vragenlijst;

Het opstellen, uitvoeren en rapporteren van een enquête-onderzoek;

Het ontwerp en vormgeving van de rapportage in huisstijl van de BFVW.