Back to Top

Enquête onderzoek magazine Vanellus


Enquete onderzoek VanellusEnquête onderzoek voor bondsblad Vanellus

Vanellus is ruim 60 jaar het tweemaandelijkse tijdschrift en officiële orgaan van de Bond Friese VogelWachten (BFVW). In 2008 is het blad zowel qua vorm als inhoud geheel vernieuwd om het ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden.
Na zeven jaar nieuwe stijl wil de redactie graag weten hoe zij het blad verder kan verbeteren en het huidige lezersaantal van 2400 kan verhogen.

 

In samenwerking met de redactiecommissie is de enquête vastgesteld en verstuurd naar alle 2400 abonnees van het bondsblad. Tevens was het mogelijk de enquête digitaal in te vullen. De enquêteresultaten zijn verwerkt in een rapportage voor de redactiecommissie en het hoofdbestuur van de BFVW.

 

Voor de redactiecommissie BFVW zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Het ontwikkelen van zowel een schriftelijke als een digitale vragenlijst;

Het opstellen, uitvoeren en rapporteren van een enquête-onderzoek;

Het ontwerpen en vormgeven van de rapportage in huisstijl van de BFVW.