Back to Top

Meertalig onderwijs

 

Meertalig onderwijsMeertalig onderwijs is de afgelopen jaren in opmars. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland wordt een deel van het curriculum in een andere taal dan de reguliere onderwijstaal onderwezen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat scholen die leerlingen al op jonge leeftijd een meertalig aanbod bieden, betere leerresultaten bereiken.

Ook in Friesland wordt dit op steeds meer scholen toegepast, hier beter bekend onder de naam “Trijetalige Skoalle” (3TS), waar vanaf groep 1 de talen Nederlands, Engels en Fries structureel worden aangeboden als vak- en voertaal.

 

Door het deelnemen aan de drietalige pabostroom, die Stenden Hogeschool Leeuwarden in 2010 samen met de NHL Hogeschool heeft opgestart, heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan: van extra taalcolleges tot het ontwikkelen van meertalig beleid en materiaal.

In het derde jaar volgde een studiereis naar Wales met o.a. diverse presentaties m.b.t. het onderwijssysteem aldaar en het bezoeken van diverse basis- en middelbare scholen.

In het vierde jaar stond mijn scriptie “Trijetalige Skoalle, van beleid naar praktijk” eveneens in het teken van meertalig onderwijs, met het ontwikkelen en toepassen van een taalportfolio.

 

Mijn LIO (eindstage) was op een aspirant-drietalige school, waarbij ik zeer nauw betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van het taalbeleidsplan en de certificering van de school tot een officiële Trijetalige Skoalle.